Lagringstankar ovan jord

Internationellt verksamt inom tankarbeten med full service

Vi har specialiserat oss på tillförlitlig och effektiv konstruktion av stora lagertankar ovan jord med tillhörande rörledningar för byggnation på plats. Vi erbjuder tjänster för alla skeden av tankens livscykel, från konstruktion och tillverkning till underhåll och service. Kvaliteten inom vår verksamhet är grundad på certifierade kvalitetssystem.

Kvaliteten på vår verksamhet är baserad på certifierade kvalitetssystem:
vi använder oss av certifierade kvalitetshanteringssystem ISO 9001 och ISO 3834–2, vilka även omfattar kraven enligt EN 13445 och EN 729-2.Vårt kvalitetssystem tar också hänsyn till kraven enligt ISO 14001 och ISO 45001.
Oavsett om det är fråga om kolstål, duplexstål, titan, austenitiskt stål eller andra stålsorter har vi tankar för alla dina behov. Företaget är även känt som den bästa leverantören av svetsarbeten i branschen.

Forssa Engineering – tjänster

Alla tjänster i samband med tankarbeten

Nyckelfärdiga tankprojekt

Vi utformar alltid tankarna enligt kundens krav. Våra experter väljer rätt material och svetsmetoder. Erfaren plats- och projektledning tar även hand om logistikplanering, projektplanering och nödvändiga tillstånd. Alla våra leveranser sker i enlighet med gällande lagstiftning och tillämpliga standarder i destinationslandet, inklusive dokumentation och inspektioner.

Stålkonstruktioner och rörledningar för tankar

Vi utför professionellt alla nödvändiga stålkonstruktioner i samband med byggandet av lagringstankar och tillhörande rörledningar. Alla våra svetsare är kvalificerade enligt SFS-EN 9606-1.

Processutrustning och tryckkärl med montering

Vi kan vid behov tillhandahålla nödvändig processutrustning och tryckkärl för tankarna. Vi har mer än tre decenniers erfarenhet av montering av utrustning och maskiner. Vi utför monteringen på ett säkert sätt och garanterar ett högkvalitativt resultat. Vi införskaffar även nödvändiga godkännanden från tredje part för tankinstallationer.

Underhåll och service av gamla tankar

Våra tjänster omfattar tankens hela livscykel. Vi utför olika ändringar och moderniseringar samt renoveringar och reparationer av befintliga tankar. Som kund kan du beställa underhåll och service för våra produkter och dess monteringsutrustning.

forssa engineering

Så här arbetar vi tillsammans

1. Begäran om offert
2. Utvärdering och erbjudande
3. Tekniska förhandlingar
4. Kommersiella förhandlingar
5. Revisioner vid behov
6. Nyckelfärdiga leveranser