Tietosuojaseloste

Päivitetty 11.1.2023

Forssa engineering oy – Tietosuojaseloste
1. rekisterinpitäjän yhteystiedot
Nimi: Forssa Engineering Oy
Y-tunnus: 0640969-1
Postiosoite: Autoilijankatu 6, 20780 Kaarina
Yhteyshenkilö: Olli Vilska, olli.vilska@forssaeng.fi

2. Käsiteltävät henkilötiedot ja niiden lähteet
Käyttäjätiedot

Saatamme kerätä ja käsitellä seuraavia Käyttäjiin liittyviä henkilötietoja:
Palvelun käyttöön liittyvät tiedot:

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • organisaation nimi ja yhteystiedot

Analytiikkatiedot
Käyttämämme tietojenkirjausjärjestelmät keräävät automaattisesti tiettyjä analytiikkatietoja (”Analytiikkatiedot”), kun vierailet ja/tai käytät Palvelua. Vaikka emme tavallisesti käytä Analytiikkatietoja henkilöiden tunnistamiseen, saattaa Käyttäjä joskus olla tunnistettavissa niistä yksin (mm. IP-osoite) tai yhdistettynä johonkin Käyttäjätietoon. Näissä tapauksissa Analytiikkatiedot katsotaan henkilötiedoiksi soveltuvan lainsäädännön tarkoittamalla tavalla ja käsittelemme tietoja henkilötietoina.

Saatamme kerätä seuraavia Analytiikkatietoja:

 • Laitetieto. Keräämme muun muassa seuraavia tietoja liittyen Palvelun käyttöön käyttämääsi tekniseen laitteeseen:
  • laitetyyppi ja -malli
  • IP-osoite
  • istuntotunniste
  • kieliasetukset
  • selaimen tyyppi ja versio
  • käyttöjärjestelmä
  • internet-palveluntarjoaja

 • Käyttötieto. Keräämme lisäksi Palvelun käyttöäsi koskevaa tietoa, jota on esimerkiksi:
  • Palvelun parissa käyttämäsi aika
  • vuorovaikutus Palvelun kanssa
  • kellonajat ja päivämäärät, jolloin olet käyttänyt Palvelua
  • vierailemasi Palvelun osiot
  • etenemisesi Palvelun sisällössä

3. evästeet ja analytiikkatyökalut
Käytämme Palvelussa tiettyjä teknologioita, mukaan lukien evästeitä (jäljempänä yhdessä ”Evästeet”), Palvelun käytöstä ja vierailuista syntyvien Analytiikkatietojen ja muun informaation keräämiseen ja tallentamiseen. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat käyttämällesi laitteelle ja tallentavat tietoa käynnistäsi Palvelussa. Evästeet mahdollistavat Palvelun kehittämisen ja sen käytettävyyden parantamisen sekä aggregoidun tiedon keräämisen Palvelun Käyttäjistä.Evästeillä kerättyjä tietoja ei lähtökohtaisesti yhdistetä tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviin henkilötietoihin, mutta tietyt Evästeillä kerättävät tiedot saattavat olla välillisesti yhdistettävissä luonnolliseen henkilöön. Tällaisia tietoja ovat mm. Palvelun Käyttäjän IP-osoite sekä yksilöllinen laitetunnus. Forssa käsittelee tällaisia tietoja henkilötietoina soveltuvan tietosuojalainsäädännön sekä tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti.

Palvelussa käytettävät Evästeet eivät tallenna arkaluontoisia tietoja tai maksutietojasi. Evästeet eivät myöskään vaikuta Palvelun tietoturvaan, eivätkä ne voi levittää viruksia tai haittaohjelmia taikka vahingoittaa laitettasi.

Yleistä tietoa Evästeistä löydät mm. osoitteista www.allaboutcookies.org ja www.youronlinechoices.eu.

Minkälaisia Evästeitä käytämme ja mihin tarkoituksiin?
Välttämättömät Evästeet
Välttämättömät Evästeet turvaavat Palvelun saatavuuden. Ne mm. lataavat etukäteen osan Palvelun toiminnoista nopeuttaakseen Palvelun latautumista ja rekisteröivät jokaiselle Käyttäjälle yksilöllisen tunnuksen, jotta Käyttäjä voidaan tunnistaa myöhemmin uudestaan. Välttämättömiä Evästeitä käytetään myös Käyttäjän valitsemien asetusten määrittämiseen ja muistamiseen.

Analytiikkaevästeet
Analytiikkaevästeitä käytetään Palvelun toiminnan kehittämiseen. Ne keräävät tietoa mm. siitä, miten käytät Palvelua ja navigoit verkkosivuston eri välilehtien välillä. Lisäksi niiden avulla kerätään tilasto- ja teknisiä tietoja laitteestasi ja ylläpidetään istuntoa vieraillessasi toisella verkkosivustolla istunnon aikana.

Forssan ja kolmansien osapuolien Evästeet
Käytössä olevat Evästeet voidaan jaotella Forssan omiin (first-party cookies) ja kolmansien osapuolien Evästeisiin (third-party cookies). Forssan omat Evästeet ovat Forssan hallinnoimia eivätkä kolmannet osapuolet voi vaikuttaa niiden toiminnallisuuksiin.

Kolmansien osapuolien Evästeitä tarjoavat ja hallinnoivat käyttämämme palveluntarjoajat Palvelun kautta.

Evästeiden toiminta-aika
Käytämme istuntokohtaisia ja pysyviä Evästeitä. Istuntokohtaiset Evästeet ovat tallennettuina Palvelussa ainoastaan vierailusi ajan, ja ne poistuvat automaattisesti, kun verkkoselain suljetaan. Pysyvät Evästeet säilyvät siihen asti, kunnes ne poistetaan erikseen tai niiden voimassaolo päättyy. Pysyvät Evästeet eivät siis poistu automaattisesti sulkiessasi selaimen tai poistuessasi Palvelusta.

Miten voit hallinnoida Evästeitä?
Voit hallinnoida Evästeitä Palvelun evästeasetusosiossa. Mikäli haluat kieltää Evästeet, huomioithan, että välttämättömien Evästeiden käyttöä ei voi estää Palvelun evästeasetusten kautta, vaan tämä tulee tehdä verkkoselaimen asetusten kautta. Useimmat verkkoselaimet mahdollistavat Evästeiden oletusarvoisen estämisen. Esimerkiksi seuraavat linkit tarjoavat tietoa evästeasetusten muuttamisesta suosituimmissa selaimissa: Safari, Google Chrome ja Mozilla Firefox.

Palvelussa on käytössä myös Google Analytics verkkoanalytiikkatyökalu, jonka avulla koostamme analytiikkatietoja ja raportteja Palvelun käytöstä palveluidemme parantamiseksi. Lisätietoa siitä, miten Google Analytics kerää ja käsittelee tietoja, löydät Google Analyticsin verkkosivustolta. Voit kieltäytyä Google Analyticsin suorittamasta tietojen käsittelystä lataamalla selaimeesi seuraavan lisäosan: Google Analytics Opt-out -lisäosa.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet
Tarkoitus
Forssa käsittelee tämän Tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Palvelun tarjoamiseksi ja sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi (oikeudellinen peruste: sopimuksen täytäntöönpano ja oikeutettu etu)

Käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme tarjota Palvelun Käyttäjillemme, sekä liiketoimintamme hallinnoimiseksi. Henkilötietoja voidaan käsitellä sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi Käyttäjiä kohtaan. Voimme myös käsitellä henkilötietoja mm. tarjotaksemme Palvelun olennaisia toiminnallisuuksia tai pääsyn Palveluun.

Jos olet yhteydessä asiakaspalveluumme, käytämme antamiasi tietoja vastataksemme esittämiisi kysymyksiin ja ratkaistaksemme Palvelussa kohtaamasi ongelmat.

Täyttääksemme lainmukaiset velvoitteemme (oikeudellinen peruste: lainmukaisen velvoitteen täyttäminen)

Voimme käsitellä henkilötietoja hoitaaksemme ja täyttääksemme lainmukaiset velvoitteemme. Saatamme käsitellä tietoja esimerkiksi kirjanpidollisten velvollisuuksiemme täyttämiseksi ja antaaksemme tietoja toimivaltaisille viranomaisille kuten Traficomille.

Korvausvaatimusten käsittelyssä ja oikeusprosesseissa (oikeudellinen peruste: oikeutettu etu)

Saatamme käsitellä henkilötietoja korvausvaatimusten käsittelyssä, saatavien perinnässä tai oikeusprosessien yhteydessä. Saatamme myös käsitellä henkilötietoja ehkäistäksemme Palvelun väärinkäytöksiä sekä ylläpitääksemme keräämiemme tietojen, käyttämiemme järjestelmien sekä tietoverkon tietoturvaa.

Asiakasviestintään ja markkinointiin (oikeudellinen peruste: oikeutettu etu)

Forssa käsittelee henkilötietoja ollakseen Käyttäjiin yhteydessä Palveluun ja sen mahdollisiin muutoksiin liittyen. Mikäli olemme saaneet sinulta suoramarkkinointisuostumuksen esim. Palvelun kautta, saatamme kohdistaa sinuun myös markkinointiviestintää.

Laadun parantamiseen ja trendianalyysien laatimiseen (oikeudellinen peruste: oikeutettu etu)

Saatamme käsitellä informaatiota koskien Palvelun käyttöä parantaaksemme palveluidemme laatua, esimerkiksi analysoimalla Palvelun käyttöön liittyviä ajankohtaisia trendejä. Käytämme näissä tarkoituksissa kuitenkin ainoastaan sellaista yhdistelmätietoa, josta yksittäiset henkilöt eivät ole tunnistettavissa.

Varmistaaksemme sen, että Palvelumme vastaavat yksittäisen Käyttäjän tarpeita, henkilötietoja voidaan käyttää myös esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyiden toteuttamiseen.

Käsittelyn perusteet
Forssa käsittelee henkilötietoja täyttääkseen lainsäädännön mukaiset velvoitteensa sekä sopimusvelvoitteensa Käyttäjien sopimuskumppanina. Käsittelemme Käyttäjien henkilötietoja lisäksi oikeutetun etumme perusteella yritystoimintamme harjoittamiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi sekä asiakassuhteidemme hoitamiseksi. Kun päätämme käsitellä henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella, punnitsemme omia etujamme suhteessa Käyttäjän yksityisyyden suojaan.

Palvelun joissain osissa sinulta saatetaan pyytää suostumusta henkilötietojen käsittelyyn. Tällöin soveltuva oikeusperusta käsittelylle on suostumus. Näissä tapauksissa sinulla on milloin tahansa oikeus perua aikaisemmin antamasi suostumus.

5. Kansainväliset tietojen siirrot euroopan ulkopuolelle
Forssa säilyttää henkilötietoja ensisijaisesti Euroopan talousalueen sisällä. Me ja/tai palveluntarjoajamme voimme kuitenkin siirtää henkilötietoja tai niihin saattaa olla pääsy myös Euroopan talousalueen tai Käyttäjän kotimaan ulkopuolisissa maissa.

Huolehdimme siitä, että henkilötiedot suojataan asianmukaisella tavalla kaikissa niissä maissa, joissa niitä käsitellään. Järjestämme riittävän suojauksen henkilötietojen siirrolle Euroopan talousalueen ulkopuolisiin valtioihin palveluntarjoajiemme kanssa solmimillamme EU:n komission hyväksymiin mallisopimuslausekkeisiin perustuvilla sopimuksilla taikka muilla vastaavilla järjestelyillä.

6. Vastaanottajat
Jaamme henkilötietoja ainoastaan organisaatiomme sisällä ja ainoastaan siten kuin on kohtuudella tarpeen tässä Tietosuojaselosteessa esitettyjen käyttötarkoitusten perusteella.

Emme jaa henkilötietoja organisaatiomme ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei jokin seuraavista tilanteista ole käsillä:

 • Henkilötietoja toimitetaan valtuutetulle palveluntarjoajalle

Saatamme antaa henkilötietoja puolestamme käsiteltäviksi tytäryhtiöillemme tai meille palveluja tarjoaville valtuutetuille palveluntarjoajille (kuten tietojen säilytys-, IT-, myynti- ja markkinointipalveluiden tarjoajille).

Forssa on toteuttanut asianmukaiset sopimusoikeudelliset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaakseen, että kolmansien osapuolten käsitellessä henkilötietoja Forssan puolesta niitä käytetään ainoastaan tässä Tietosuojaselosteessa eriteltyihin tarkoituksiin ja että niitä käsitellään voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti sekä antamiamme ohjeita, soveltuvia salassapitovelvollisuuksia sekä tarvittavia turvajärjestelyjä noudattaen.

Huomioithan kuitenkin, että antaessasi henkilötietoja suoraan kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi Palvelussa tarjottavan linkin kautta, sovelletaan niiden käsittelyssä tämän kolmannen osapuolen omia tietosuojakäytäntöjä.

Tietoja käytetään oikeudellisissa tarkoituksissa tai oikeusprosesseissa
Saatamme jakaa henkilötietoja organisaatiomme ulkopuolisten kolmansien osapuolten kanssa, jos uskomme, että pääsy henkilötietoihin ja niiden käyttö on kohtuudella tarpeen: (i) voimassaolevien lakien sekä asetusten ja/tai tuomioistuimen antaman määräyksen täyttämiseksi; (ii) väärinkäytösten, rikosten sekä teknisten häiriöiden ja tietoturvaongelmien havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi; ja/tai (iii) voidaksemme taata Forssan ja Käyttäjien turvallisuuden ja omaisuuden suojan sekä yleisen edun toteutumisen. Ilmoitamme sinulle suoraan tällaisesta tietojen käsittelystä, jos se on kyseisessä tapauksessa mahdollista.

Muut perustellut syyt
Jos Forssa on osapuolena sulautumisessa, liiketoimintakaupassa tai muussa yrityskaupassa, saatamme siirtää henkilötietosi prosessissa mukana olevalle kolmannelle osapuolelle. Varmistamme kuitenkin edelleen kaiken siirtämämme henkilötiedon luottamuksellisuuden. Tiedotamme erikseen kaikkia sellaisia rekisteröityjä, joiden henkilötietoja tällaisissa tilanteissa siirretään tai joiden henkilötiedot siirtyvät toisen tietosuojaselosteen alaiseksi.

Tietoja käytetään nimenomaisella suostumuksellasi
Saatamme jakaa henkilötietoja Forssan ulkopuolisten kolmansien osapuolten kanssa, jos meillä on Käyttäjän nimenomainen suostumus toimia niin. Käyttäjällä on koska tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus.

7. Säilytysaika
Forssa ei säilytä henkilötietoja pidempään kuin on laissa sallittua ja tarpeellista tämän Tietosuojaselosteen mukaisten käsittelytarkoitusten vuoksi. Säilytysajan pituus riippuu henkilötietojen luonteesta ja niiden käsittelyn tarkoituksesta. Enimmäisaika saattaa siten vaihdella käyttötarkoituksen mukaan.

Osa Palvelun käyttöön liittyvistä Käyttäjätiedoista (kuten Käyttäjän vastaukset Palvelussa esitettyihin kysymyksiin) poistetaan tai anonymisoidaan kohtuullisessa ajassa asian ratkaisemisesta tai Palvelun käytön lopettamisesta.

Joitain tarpeellisia Käyttäjätietoja säilytämme niin kauan kuin laki sitä meiltä edellyttää tai meillä on jokin oikeutettu syy säilyttää tietoja esimerkiksi vaateiden käsittelyyn, sisäiseen raportointiin, riidanratkaisuun tai muuhun oikeustoimeen liittyvän syyn vuoksi. Kaikki Käyttäjän henkilötiedot poistetaan tai anonymisoidaan kuitenkin kohtuullisen ajan kuluessa Käyttäjän viimeisimmästä kontaktista kanssamme, ellei tietojen säilyttäminen pidempään ole poikkeuksellisesti tarpeen esimerkiksi oikeustoimia varten.

Forssan suoraan Käyttäjältä tämän suostumuksella keräämiä Markkinointitietoja voidaan kuitenkin säilyttää toistaiseksi. Jos Käyttäjä myöhemmin kieltää suoramarkkinoinnin, poistamme muut suoramarkkinoinnin tilaukseen liittyvät tiedot, mutta säilytämme tiedon siitä, että Käyttäjä on kieltänyt meitä lähettämästä sähköistä suoramarkkinointia, jotta voimme varmistua kiellon noudattamisesta.

Analytiikkatiedot anonymisoidaan tai poistetaan kohtuullisessa ajassa niiden keräämisestä.

8. Oikeutesi
Oikeus tietojen tarkastamiseen

Sinulla on oikeus saada pääsy tai saada kopio käsittelemistämme sinua koskevista henkilötiedoista. Saatamme kieltäytyä tarjoamasta sinulle kopiota henkilötiedoistasi, jos tällainen menettely vaarantaisi muiden oikeuksia ja vapauksia.

Oikeus peruuttaa suostumus
Jos henkilötietojen käsittely perustuu sinun antamaan suostumukseen, voit koska tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista suoritetun henkilötietojen käsittelyn laillisuuteen.

Oikeus oikaista tietoja
Sinulla on oikeus saada tallentamamme sinua koskevat väärät tai vaillinaiset henkilötiedot korjatuiksi tai täydennetyiksi.

Oikeus tietojen poistamiseen
Voit myös pyytää meitä poistamaan kokonaan sinua koskevat henkilötiedot järjestelmistämme. Toteutamme tällaisen pyynnön, ellei meillä ole oikeudellista perustetta olla poistamatta tietoja.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
Sinulla on oikeus henkilökohtaisen erityistilanteen perusteella vastustaa oikeutettuun etuumme perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä. Me noudatamme vaatimustasi, ellei meillä ole oikeudellista perustetta toimia toisin. Vastustaessasi henkilötietojesi myöhempää käsittelyä Palvelun käyttömahdollisuudet saattavat osaltasi kaventua.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
Voit vaatia meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi tietojesi poiston tai niiden oikaisun aikana ja/tai silloin, kun meillä ei ole oikeudellista perustetta tietojesi käsittelyyn. Tämäkin voi vähentää Palvelun käyttömahdollisuuksia osaltasi.

Oikeus tietojen siirtämiseen
Sinulla on oikeus saada kaikki henkilötietosi jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa. Tämän jälkeen sinulla on oikeus itsenäisesti siirtää kyseiset tiedot kolmannelle osapuolelle.

Miten voit käyttää oikeuksiasi
Yllä mainittuja oikeuksia voidaan käyttää lähettämällä yllä oleviin osoitteisiin kirje tai sähköposti, joka sisältää seuraavat tiedot: koko nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Voimme pyytää henkilöllisyytesi todistamisen kannalta tarpeellisten lisätietojen toimittamista. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia tai kohtuuttomia.

9. Profilointi
Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai muuhun profilointiin.

10. Suoramarkkinointi
Sinulla on oikeus vastustaa ja kieltää meitä käyttämästä henkilötietojasi suoramarkkinointiin, markkinatutkimukseen ja suoramarkkinointitarkoituksessa tehtävään profilointiin ottamalla yhteyttä yllä oleviin osoitteisiin tai käyttämällä viestien yhteydessä tarjottavaa viestien tilauksen peruuttamismahdollisuutta. Jos vastustat henkilötietojesi käyttämistä suoramarkkinointitarkoituksissa, ei niitä enää käytetä tällaisiin tarkoituksiin.

11. Valituksen tekeminen
Jos pidät henkilötietojen käsittelyprosessejamme voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vastaisena, voit tehdä valituksen paikalliselle valvontaviranomaiselle. Suomessa valvovana viranomaisena toimii Tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

12. Tietoturva
Käytämme hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä sekä fyysisiä varotoimenpiteitä suojataksemme henkilötietoja, jotka keräämme ja käsittelemme. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat mahdollisuuksien mukaisesti esimerkiksi salaus, pseudonymisointi, palomuurit, turvalliset säilytystilat sekä järjestelmät, jotka on suojattu rajoitetuin pääsyoikeuksin. Turvatoimemme on suunniteltu takaamaan käsittelyjärjestelmiemme jatkuva luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja vikasietoisuus sekä mahdollisuus tietojen palautukseen asianmukaisella varmuudella.

Mikäli turvatoimistamme huolimatta tapahtuu sellainen tietoturvaloukkaus, jolla todennäköisesti on negatiivisia vaikutuksia yksityisyyteesi, tiedotamme tietoturvaloukkauksesta niin asiaan liittyviä rekisteröityjä kuin voimassa olevan tietosuojasääntelyn niin vaatiessa myös asianmukaisia viranomaisia heti, kun se on mahdollista.